International aid

Adentity har utvecklat integrerat kommunikationsmaterial för både finska kyrkans missionshjälp och Kampi ya Motos Barn, som är en stödorganisation för barnhemmet Phyllis Memorial i Kenya, för att stärka deras sätt att kommunicera och nå ut.

Genom att lyfta fram nyttan med deras arbete och insatser inom internationellt bistånd och skapa ett tydligt uttryck för detta i text och bild kunde vi stärka deras varumärke. Efter varumärkesarbetet blev finska kyrkans missionshjälp omskriven i Finlands största dagstidning Helsinki Sanomat som den starkast lysande stjärnan på den finska biståndshimmeln.

www.kampiyamotosbarn.se

www.suomenlahetysseura.fi