Novo Nordisk

Diabetes är ett växande orosområde världen över. Novo Nordisk är världens ledande medicinföretag för utveckling av nya metoder för att bota diabetes.

Adentity hjälpte Novo Nordisk att anpassa sitt globala lanseringsmaterial för den nordiska marknaden, vilket inkluderade PR-artiklar, film, webb och trycksaker.

www.novonordisk.com