Vi hjälper internationella företag att stärka sina varumärken – från strategi, koncept till integrerade kampanjer i relevanta kanaler.

Nyckeln till att bygga ett varumärke

Adentitys Communication Platform är en beprövad trestegsmetod för att säkerställa långsiktiga varumärkesframgångar.

STRATEGI
Adentity identifierar dina viktigaste marknadssegment, fastställer en varumärkesstrategi och bygger en stark position som är baserad på din målsättning, dina kärnvärden och det du har att erbjuda.

KONCEPT
Adentity utvecklar kreativa koncept i linje med den fastslagna strategin för att skapa en konsekvent och värdebaserad kommunikation.

KONCEPTSTYRDA KAMPANJER
Vi implementerar konceptstyrda kampanjer via de mest effektiva kanalerna för att nå dina målgrupper.

Internationell fullservicebyrå

Som fullservicebyrå har vi kapacitet att axla din marknadsföring i sin helhet från strategi, koncept och kommunikation genom hela värdekedjan. Vi anpassar oss efter dina behov, så du kan fortsätta göra det du är bäst på.

VARUMÄRKES- & KOMMUNIKATIONSPLATTFORM
För ta fram det bästa i ditt varumärke utformar vi ett komplett varumärkes- och kommunikationskoncept. Vi arbetar tillsammans för att leda varumärket i rätt riktning med tydliga nyckelbudskap, konceptuella bilder och grafiska manér som lyfter fram essensen i varumärket. Med ett tydligt fokus på att skapa resultat och en stark varumärkesposition och som sedan styr kampanjer och olika former av intern och extern kommunikation.

LANSERINGAR MED GLOBAL RÄCKVIDD
Oavsett om det är en ny produkt, lösning, eller en tjänst som ska lanseras, så hjälper vi till att utforma en integrerad kampanj med global räckvidd. Allt från strategi och koncept till lanseringskampanj. Som en del av en global lansering tar vi även fram unika produktvarumärken som kan trademark registreras världen över.

KAMPANJER
En kampanj ska självklart leda till ökad försäljning, men vi på Adentity vill mer. En integrerad kampanj ska också bygga ditt varumärke på längre sikt. Därför är det viktigt att välja rätt kanaler, ta fram ett koncept och aktivitet för att få den rätta uppmärksamheten och föra dina kunder och konsumenter närmare dig. Det gör att varumärket successivt byggs och stärks, kampanj efter kampanj.

FÖRPACKNINGSDESIGN
En riktigt bra förpackningsdesign hjälper inte bara till att uttrycka din produkts unika kvaliteter, det reflekterar också ditt varumärkes profil och lockar till köp och konsumtion. Oberoende om det är en ny produkt eller en rebranding – skapar Adentity förpackningsdesign som drar till sig dina kunders uppmärksamhet och effektivt tar fram det bästa i ditt varumärke.

INTERNATIONELLA MÄSSOR
Ett genomtänkt koncept, välplanerad strategi och noggranna förberedelser är det som leder fram till en lyckad mässa. Vi samarbetar med er genom hela processen, från idé till en färdig mässmonter och ser till att just er monter skapar intresse och engagemang för både era nuvarande och nya kunder.

DIGITALT & FILM
Genom en tydlig positionering och användning av de rätta kanalerna, så hjälper vi dig att lyckas med ditt varumärke i det digitala landskapet. Vi utvecklar digitala strategier i sociala medier och för influencer marketing samt producerar engagerande interaktiva appar, webbplatser, rörlig bild, kampanj- och micrositer. Nyckeln till en bra film är en unik idé och en stark berättelse. Utifrån filmidén skapar vi storyboards och detaljerade manus som ligger till grund för reklamfilm och filmproduktioner som vi producerar i egen regi eller tillsammans med våra duktiga partners.

Våra nyckelkompetenser

Med över 15 års erfarenhet kan du vara trygg i att vi erbjuder dig den kompetens som krävs för att lyfta ditt varumärke oavsett om det rör en trycksak, en film eller en mässa.

Våra nyckelkompetenser innefattar bland annat:

 • Strategisk projektledning
 • Varumärkesstrategi
 • Creative direction
 • Art direction och grafisk design
 • Copywriting (modersmål engelska och svenska)
 • Workshops and koncepttester
 • Digitala strategier
 • UX-UI design och content management
 • Social media
 • PR och influencer marknadsföring
 • Co-op mellan varumärken
 • Produktionsledning
 • Kvalitetssäkring och resultatuppföljning

Tillsammans med vårt nätverk kan vi erbjuda dig det du behöver för att stärka ditt varumärke.

Den röda tråden i kommunikationen

Vi säkerställer en röd tråd i kommunikationen – från den strategiska positionen till essensen av ditt varumärke. Tillsammans utvecklar vi koncept som uttrycker varumärkets fördelar, hittar samarbetspartners som skapar synergier och definierar kanalerna att synas i. I dessa skapar vi sedan engagemang och interaktion för att stärka ditt varumärke långsiktigt och hållbart. Genom den röda tråden skapar du trovärdighet och följdriktighet i ditt varumärke.