Axis

Med sina intelligenta säkerhetslösningar inom nätverksvideo är Axis idag marknadsledande och driver branschutvecklingen. Adentitys samarbete med varumärket har genererat nya, innovativa koncept och kampanjer – vilka alla är en del i vår strävan att ta Axis internationella kommunikationsplattform till nya höjder.

www.axis.com