Tetra Pak

Förpackningens roll för ett produktkoncept blir allt viktigare, både ur ett kommunikations- och ett hållbarhetsperspektiv. Under flera år har Adentity arbetat nära med Tetra Pak, global ledare inom förpacknings- och processteknologi.

Adentity har under åren levererat kommunikationsplattformar och kampanjer för olika varumärken i Tetra Paks portfölj.

www.tetrapak.com